L’Equip Humà

Aquest projecte es duu a terme amb els socis i sòcies d’AFOSANTS. Amics de la fotografia que es troben per gaudir i millorar entre tots, ja que TOTS SOM AFOSANTS.

Els càrrecs de la Junta son:

PRESIDENT: Francesc Reina president@afosants.cat

VICEPRESIDENT: Ferran Moran vicepresident@afosants.cat

SECRETARIA: Pilar Castillo secretari@afosants.cat

TRESORERA: Ada Roy tresorer@afosants.cat

CONCURSOS: Ferran Moran i Francesc Reina concursos@afosants.cat

ACTIVITATS: Josep Gabaldà activitats@afosants.cat

WEBMASTER: Manel Peiro web@afosants.cat

FORMACIÓ: Jorge Llorca formacio@afosants.cat

REVISTA: Manuel Benavente i Jordi Granyó revista@afosants.cat

EXPOSICIONS: Ferran Morán  exposicions@afosants.cat

COMUNICACIÓ: Tere Benavente comunicacio@afosants.cat